MOŁDAWIA  24-30.05.2020 r.       program wycieczki