MOŁDAWIA  9-15.07.2019 r.       (program wycieczki)